Geodezyjne pomiary inżynieryjne i specjalne

Oferujemy szeroki zakres usług geodezyjnych, które wykraczają poza standardowe prace, takie jak mapy do celów projektowych czy wytyczenia obiektów budowlanych. Wśród nich znajdują się pomiary inżynieryjne i specjalne, które obejmują pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych, pomiary pionowości słupów, kominów, masztów i innych obiektów wysmukłych, a także pomiary geometrii szybów windowych, pomiary kontrolne suwnic, torów kolejowych, pomiary objętości mas ziemnych oraz opracowanie numerycznego modelu terenu. Dzięki nowoczesnemu i precyzyjnemu sprzętowi pomiarowemu, jesteśmy w stanie przeprowadzić te pomiary z najwyższą dokładnością. Przeprowadzamy również inwentaryzację architektoniczną, która jest niezbędna dla budynków i lokali, które nie posiadają aktualnej dokumentacji.

urządzenie