Kompleksowa geodezyjna obsługa budowy i montażu

O ile przy budowie domu jednorodzinnego, czy też wytyczeniu i inwentaryzacji przyłącza sieci geodeta pojawia się na placu budowy do trzech razy w trakcie trwania budowy, to duże inwestycje takie, jak wielomieszkaniowe obiekty kubaturowe, hale magazynowe lub produkcyjne, budynki i obiekty przemysłowe, inwestycje drogowe, kolejowe i związane z nimi obiekty, wymagają stałej lub regularnej obecności geodety na placu budowy.
W Mierniczyj Geodezja, dzięki wieloletniemu doświadczeniu i nowoczesnym technologiom, zapewniamy pełną obsługę geodezyjną na każdym etapie budowy. Od wytyczenia lokalizacji obiektów budowlanych, przez bieżące wytyczenia i inwentaryzacje, aż po wykonanie mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Nasza obsługa obejmuje zarówno budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe, drogowe, jak i wodno-sanitarne.

urządzenie do pomiaru

Czynności w ramach kompleksowej geodezyjnej obsługi budowy i montażu

Kompleksowa geodezyjna obsługa budowy i montażu obejmuje szereg czynności, które są niezbędne do prawidłowego przebiegu inwestycji. Na początku geodeta wykonuje wytyczenie wstępne lokalizacji obiektów budowlanych na gruncie. Następnie założona jest sieć geodezyjnej osnowy realizacyjnej, która służy precyzyjnym wytyczeniom i pomiarom kontrolnym w trakcie trwania budowy. W trakcie realizacji inwestycji wykonywane są bieżące wytyczenia i inwentaryzacje zgodnie z harmonogramem budowy i wskazaniami kierownika. Po zakończeniu prac budowlanych lub montażowych przygotowujemy mapę geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, na której nanoszone są zrealizowane obiekty budowlane. Wszystkie te czynności przeprowadzamy niezależnie od rodzaju inwestycji, zarówno przy budowie domów jednorodzinnych, jak i przy realizacji dużych projektów przemysłowych czy drogowych.